Laur Umiejętności i Kompetencji dla CKZiU

25 czerwca 2021 odbyła się XXI Gala Laurów i Umiejętności organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą Dla  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich piątkowy wieczór był wyjątkowy – odebraliśmy z rąk przedstawicieli Kapituły Konkursowej Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i innowacyjność. 

Laury są symboliczną formą uznania dla wybitnych postaci świata nauki, biznesu, kultury i polityki, którzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania.

Jako jedyna szkoła na Opolszczyźnie wyróżniona tą nagrodą czujemy ogromną satysfakcję z pracy i wysiłku włożonego w realizację zamierzonych celów. Cele te realizujemy dzięki wspólnej pracy Starostwa Strzeleckiego, nauczycieli, pracodawców, rodziców i uczniów.

 

Dostępność cyfrowa