Warsztaty e-portfolio

W dniach  10 – 11 maja odbyły się warsztaty e-portfolio w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzone przez Grzegorza Przypaśniak, organizowane w ramach projektu RZPWE Opole: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy.

W warsztatach  brali uczniowie naszej szkoły:  Natalia Piela, Dominika Gródecka z klasy 3TI , Martyna Skrobała, Maik Murek z klasy 3Trl.  Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość nagrania 2-minutowego spotu promującego własną osobę czyli przedstawienie własnych zainteresowań, zaangażowania się w działalność społeczną, swoich zdolności, osiągnięć w danej dziedzinie zawodowej lub prywatnej oraz udzielanie się w organizacjach, klubach lub innych zrzeszeniach.

Celem zajęć było wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów, inspirowanie ich do działań kreatywnych, a także rozwijanie zainteresowań i umiejętności poszukiwania informacji, a także pomoc w stworzeniu nowoczesnego narzędzia, które pomoże w  zaprezentowaniu się potencjalnemu pracodawcy.

Dostępność cyfrowa