I edycja Projektu NBP „ Złota szkoła” pod hasłem „ Giganci finansów osobistych”

W związku z przystąpieniem CKZiU do konkursu o tytuł złotej szkoły w ramach projektu NBP „ Złota szkoła” zorganizowaliśmy dla uczniów  cykl spotkań z ekspertami  z dziedziny bankowości, ubezpieczeń społecznych oraz praw konsumenckich. Celem tych spotkań było  zapoznanie uczniów z zagadnieniami ekonomicznymi obejmującymi m.in.:

Zarządzanie własnymi pieniędzmi

Sposobami na pomnażanie oszczędności

Założeniem pierwszego konta bankowego i korzystania z karty płatniczej

Pożyczanie pieniędzy i poduszkę finansową

Bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i przez Internet

Zarządzanie ryzykiemczy zabezpieczanie przyszłości składkami ubezpieczeń społecznych

Pierwszym ekspertem, z którym spotkała się młodzież poprzez aplikację Teams,  był pan Dariusz Zieliński – ekspert ds. zabezpieczeń banku ING. Wybór eksperta podyktowany był potrzebą uświadomienia uczniów w sferze bezpieczeństwa transakcji dokonywanych drogą internetową/ zakupy internetowe, korzystanie z aplikacji bankowych, dokonywanie płatności bezgotówkowych z użyciem karty bankomatowej, telefonu /. Specjalista ds. zabezpieczeń strony bankowej  był  bardzo trafnym wyborem, ponieważ praktycznie każdy młody człowiek dokonuje dzisiaj transakcji płatniczych i musi wiedzieć jak skutecznie zabezpieczyć swoje finanse. Młodzież próbuje swoich sił w niewielkim biznesie/ bitcoin, giełda, obligacje, sprzedaż vinted/ i musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa swoich finansów osobistych i konsekwencji nieodpowiedzialności i błędnych decyzji. Rozwój narzędzi IT jest nieunikniony i trzeba umieć prawidłowo z nich korzystać.

Wybór drugiego eksperta – pani Małgorzaty Płaszczyk  wynikał z faktu, że osoba eksperta jest znana od wielu lat naszym uczniom, współpracuje ze szkołą w zakresie edukacji uczniów w temacie praw konsumenckich. Często organizuje  konkursy, spotkania w szkole na zajęciach edukacyjnych  i zaprasza uczniów do swojej siedziby w Starostwie Strzeleckim. Oferuje swoją pomoc w  dochodzeniu praw konsumenckich. Jest to osoba, która odnosi wielkie sukcesy na płaszczyźnie realizacji swoich zadań zawodowych, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu pomaga rzecznikom z innych powiatów  w rozwiazywaniu problemów konsumenckich.

Trzecim ekspertem była  pani Wioleta Bilewicz, pracownik Banku Pocztowego, osoba, która  ma doświadczenie w  pracy bankowca. Prywatnie  sama dokonuje inwestycji w różne instrumenty finansowe i ma ogromną wiedzę w tym zakresie.  W sposób profesjonalny pani Bilewicz  przybliżyła uczniom zagadnienie  sztuki  odkładania pieniędzy na wyznaczony cel wykorzystując chociażby bezpieczne narzędzia bankowe np. konto oszczędnościowe. Wybrany przez nas  ekspert omówił także inne sposoby na pomnażanie pieniędzy np. lokaty czy fundusze inwestycyjne, wskazał na konieczność dywersyfikacji swojego kapitału w celu ochrony swoich pieniędzy i osiągania zysków. Podkreślił konieczność  uwzględnienia inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych w kalkulacji  zysków.

Ostatnim  spotkaniem  było  spotkanie online z  panią Magdaleną Lis,  kierownikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji  Inspektoratu ZUS w Nysie. Pani ekspert ma ogromne doświadczenie w  pracy inspektora ZUS, często uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą, a także  prowadzi szkolenia w zakresie zagadnień realizowanych przez tą instytucję.

Na spotkaniu pani inspektor omówiła zasady funkcjonowania ZUS, historię ubezpieczeń oraz różnego rodzaju składki ZUS płacone przez pracodawcę i pracownika.  Dokonała także charakterystyki świadczeń, jakie można uzyskać z ZUS. Pani ekspert przedstawiła także prezentację, która w bardzo  czytelny sposób  zobrazowała bardzo istotne zagadnienia ubezpieczeń zabezpieczających niezbędne świadczenia na przyszłość każdego człowieka. Uczniowie odpowiadali na pytania pani ekspert, mogli także sami zadawać pytania, dowiedzieli się jak funkcjonuje system ubezpieczeń także w innych krajach Europy i nie tylko.

Łącznie we wszystkich spotkaniach z ekspertami wzięło udział 328 uczniów szkoły.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, zorganizowano 5  lekcji dydaktycznych, 3 z nich  dotyczyły lokat i procentu składanego czyli obliczania zysków od terminowych depozytów  bankowych, jedna ubezpieczeń społecznych, płatności zobowiązań podatkowych, korzystania z profilu zaufanego , a ostatnia lekcja  pożyczania pieniędzy i  poduszki finansowej. Cztery  lekcje  zorganizowane zostały z wykorzystaniem aplikacji Teams, a jedna z wykorzystaniem aplikacji Webex. Suma summarum, we wszystkich lekcjach uczestniczyło   175 uczniów.

W ramach zadań konkursowych należało także zorganizować debatę szkolną związaną z tematyką projektu. W naszej szkole odbyła się ona 26 kwietnia w godzinach od 9:00 do 10.30 i uczestniczyło w niej kilku nauczycieli i 108 uczniów. W najbliższym czasie tj. 30 kwietnia  planowana jest druga debata z udziałem zaproszonego eksperta. Tematem przewodnim tej debaty będzie zagadnienie wyboru instrumentów inwestycyjnych. 

Tematem debaty było zagadnienie oszczędzania. Podczas debaty uczniowie dyskutowali nad pytaniem – Czy warto oszczędzać?, a jeżeli tak to w jakie instrumenty finansowe należy inwestować. Uczniowie, którzy opowiadali się za inwestowaniem wskazywali korzyści płynące z oszczędzania, takie jak pozyskanie wiedzy ekonomicznej w zakresie inwestowania,  umiejętność  trafnego  lokowania pieniędzy, która będzie na pewno wykorzystana w przyszłości, w pracy zawodowej, a także codziennym życiu, w gospodarstwie domowym do opracowania budżetu domowego, mnie mówiąc już o pomnażaniu pieniędzy.   

Optymiści chętnie wypowiadali się za lokowaniem np. w lokaty, bony skarbowe, a także obligacje, rzadziej w ryzykowne akcje. Pesymiści wskazywali na negatywne aspekty inwestowania, a mianowicie straty z tym związane, bankructwo firm, ataki hakerów, nietrafne  podpowiedzi  niesolidnych doradców finansowych czy wreszcie czas poświęcony na analizę rynku i kalkulację decyzji finansowych.

W czasie debaty została przeprowadzona ankieta z wykorzystaniem narzędzia – strony internetowej https://www.mentimeter.com, która pozwoliła na określenie skłonności uczniów do podejmowania kroków inwestycyjnych. Zgodnie z ankietą większość uczniów opowiadała się za inwestowaniem,

https://bit.ly/2S8ykhe ,  natomiast jako główne instrumenty inwestycyjne, uczniowie –  młodzi ludzie o niewielkich zasobach pieniężnych z kieszonkowego, praktyki szkolnej, czy też pracy dorywczej młodocianych, wskazywali konto oszczędnościowe, lokaty, a nawet ryzykowne akcje.

 

Projekt „ Złota szkoła” był bardzo udanym przedsięwzięciem, bo tak go  należy określić, ze względu na bardzo szeroki wachlarz zagadnień ekonomicznych, jakie charakteryzował, ogromną liczbę uczniów jaką obejmował, całą logistykę organizacji projektu.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Teams, która jako narzędzie komunikacyjne funkcjonuje prawie w każdej placówce, firmie i instytucji udało się zorganizować lekcje i spotkania z doskonałymi ekspertami  w dziedzinie ekonomii, bankowości, ubezpieczeń itp.  na bardzo duża skalę, edukując równocześnie dziesiątki młodych ludzi, a także samych nauczycieli.

Wykorzystując materiały dostępne na stronie https://www.nbp.pl, https://www.zus.pl/, a także z innych źródeł można było pogłębić wiedzę teoretyczną zdobywaną przez uczniów na lekcjach dydaktycznych praktyczną wiedzą i umiejętnościami przekazywanymi przez praktyków z  różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.

Projekt „ Złota szkoła” był bardzo ciekawym doświadczeniem, dał bowiem uczniom możliwość wykazania się   zaangażowaniem w projekt,  w zmagania konkursowe, pozwolił na edukację w zakresie  wypowiedzi na forum klasy i szkoły,  dał cenną  lekcję opracowania materiałów szkoleniowych, a także umożliwił kształcenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.

     

 

Dostępność cyfrowa