Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelcach Opolskich  – to szkoła, dzięki której możesz zdobyć średnie wykształcenie a profesjonalna kadra pedagogiczna przygotuje Cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach.

Do naszego liceum mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Nauka jest bezpłatna, odbywa się w trybie zaocznym i trwa 4 lata.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają edukację od klasy 2 (semestr III), która trwa tylko 3 lata.

Wnioski o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można pobrać w sekretariacie szkoły lub www.ckziu-strzelce.pl

Dostępność cyfrowa