Działania z okazji „Światowego Dnia Wody” z PAH

Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, która rozpoczęła swoje działania w Polsce w latach 90. Jej przesłaniem jest: „uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych”. 

Od lat podejmuje wiele działań promocyjnych związanych z wodą i z roku na rok poszerza swoje działania również na sferę edukacyjną. W tym zakresie przygotowuje materiały, które uświadamiają uczniom wagę problemu.

W tym roku obchody z okazji Światowego Dnia Wody odbywały się pod hasłem: „Zróbmy szum wokół wody. To znaczy czego?” Organizacja przygotowała dla osób chętnych webinarium: Wyzwania wodne w pomocy humanitarnej, ciekawe materiały do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych z młodzieżą m.in. broszury tematyczne – Woda jako globalne wyzwanie, Woda w kryzysie klimatycznym, a także publikację – Studnia dla Południa. Na ich podstawie przygotowany został kurs mailingowy, w którym wzięli udział wybrani uczniowie z klas I i II. Osoby, które zapisały się na kurs od 15 do 21 marca otrzymywały na adres mailowy informacje na temat globalnych wyzwań wodnych.

Dodatkowo do pracy na różnych poziomach edukacyjnych można było skorzystać z gotowych scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. Miało to ukazać młodzieży, że woda nie jest wykorzystywana tylko do picia czy mycia, ale wszystko, co nas otacza zostało wytworzone z użyciem wody.  Projekcja animacji „Oszczędzanie wody to za mało” miała dodatkowo na celu uświadomienie, że zasoby wodne nie są równo przydzielone, a skoro w niektórych obszarach świata ich brakuje to wystarczy ograniczyć ich konsumpcję w obszarach, w których bardzo dużo się jej wykorzystuje.

W tym roku po raz pierwszy pojawiły się również materiały do wykorzystania podczas zajęć z języka angielskiego. Uczniowie klas 2Pam, 2Pcl, 2Pgt oraz 2Psp uczestniczyli w lekcjach tematycznych, na których poznali takie pojęcia, jak water footprint, virtual water  oraz dyskutowali o naszej odpowiedzialności za globalne zużycie wody i prawie każdego człowieka do czystej wody.

Owocami tych zajęć są plakaty, prezentacje, a nawet praca w formie haftu.

J.Mendel

K.Kozołup

 

Dostępność cyfrowa