Wyniki konkursu „Nie tylko piechotą po normalność”

Druga edycja naszego sportowego konkursu przebiegła jeszcze pomyślniej niż pierwsza!

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podjęli wyzwanie i przemierzyli wiele kilometrów biegiem, rowerem lub spacerując. Porównując, w  edycji wiosennej wzięło udział 262 uczniów – dwa razy więcej niż w poprzedniej!
    Po podliczeniu kilometrów wygrała klasa 2Pe  zdobywając ich aż 1658,02km!!
Drugie miejsce zajęła drużyna Nauczycieli, która licząc 19 przedstawicieli dzielnie wywalczyła aż 795,555 km   . Natomiast na 3 uplasowała się klasa 1 Tad zdobywając 547,72 km.
Indywidualne, najlepsze wyniki pośród uczniów zdobyły: Czaja Dominika z 2 Pe – 213,83km, Woźnica Paweł z 2trm – 207,97km i Ochwat Marta z 2 Pe – 200,47 km.
Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską w czołówce znaleźli się Paździor Daniel – 113,05 km, Kirstein Małgorzata – 101 km i Fijałkowska Magdalena 68,89km.
Reasumując – razem, jako jedna wielka rodzina zdobyliśmy aż 8257,575   km!!
Gratulujemy zwycięzcom i każdemu uczniowi i nauczycielowi, który podjął wyzwanie i nawet jeśli nie wygrał to spędził aktywnie ten pierwszy wiosenny tydzień a być może rozwinął nowe aktywne pasje!

 

Dostępność cyfrowa