Jak ukraść maślankę?

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się zajęcia w laboratorium – branża poligraficzna zorganizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”.

W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy 2Tct i 3Tsc. Tematem zajęć laboratoryjnych było zmontowanie 90 sekundowego zwiastuna filmu  „Jak ukraść maślankę”. Prowadzący Paweł Przypaśniak zaprezentował zwiastun filmu, a następnie grupy miały przeanalizować sytuacje na podstawie dodatkowych scen filmu, wykorzystując program DaVinci, pod kątem zastosowanych chwytów psychologicznych (muzyka, tekst , emocje, nie wykorzystane w filmie sceny).

Dostępność cyfrowa