Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały uczennice:

Czekała Martyna – uczennica kl. 2 Pcl
Skowronek Martyna – uczennica kl. 4 Tg

Gratulujemy stypendystkom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Martyna Czekala odbiera stypendium    Martyna Skowronek odbiera stypendium 

Dostępność cyfrowa