Graficy w Finale V Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego!

Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Sobawa, Sylwia Flasz i Martyna Czekała zakwalifikowały się
do Finału V Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską. Finał odbędzie się w połowie marca w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Uczennice powalczą o indeksy na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Grzegorz Łukasik

Dostępność cyfrowa