Nowy wzór deklaracji maturalnej

Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia 2021r. wypełniają nowe druki deklaracji.

Wzór deklaracji – Wariant A – deklaracja dla uczniów, absolwentów technikum i liceum – deklarację należy złożyć do 8 lutego 2021r do dyrektora szkoły

Wzór deklaracji – Wariant B- deklaracja dla absolwentów liceum profilowanego, absolwentów szkół zlikwidowanych, absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed 2005 r. – deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2021r do dyrektora OKE

Dostępność cyfrowa