Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Stowarzyszenie SURSUM CORDA na podstawie umowy z Powiatem Strzeleckim realizuje zadanie polegające na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. W ramach zadania stowarzyszenie prowadzi również szereg działań za zakresu edukacji prawnej.

e-informator 1- Jak radzić sobie z pismami urzędowymi?

e-informator 2 – Podstawowe zasady zawierania umów.

e- informator 3 – Odpowiedzialność za czyny zabronione wśród nieletnich.

Dostępność cyfrowa