Odszedł Ryszard Czabaj

Pożegnanie Ś.P. Ryszarda Czabaja – nauczyciela, wychowawcę i pedagoga

 

Żegnamy Cię w imieniu Dyrekcji, koleżanek i kolegów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczennic i uczniów a także w imieniu absolwentów i przyjaciół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.

Żegnamy Cię, jako członka szkolnej rodziny, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży wspaniałego pedagoga.

Pozostawiłeś w historii szkoły pięknie zapisaną kartę.

Spoczywaj w pokoju.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor, Wicedyrektorzy, Kierownicy

oraz Pracownicy Obsługi i Administracji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Dostępność cyfrowa