Logistyka jest ciągle obecna

Dzięki dodatkowym środkom Powiatu Strzeleckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udało się z części magazynowej warsztatów szkolnych utworzyć pracownię logistyki. Nowa pracownia rozwiązuje trudności lokalowe będące konsekwencją dużego zainteresowania młodzieży nauką w CKZiU Strzelce Opolskie.

Pracownia dodatkowo będzie już niebawem doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz meble z projektu na rzecz szkolnictwa zawodowego ,,Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy’’ realizowanego przez RZPWE Opole. We współczesnym świecie ranga zawodu technika logistyki wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Dobrze wykształcony, wysokiej klasy absolwent logistyki znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Dostępność cyfrowa