Pomoce – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE uczeń na egzaminie może korzystać z przyborów i pomocy. Poniżej znajduje się wykaz na poszczególne kwalifikacje. Brak wpisu oznacza, że uczeń nie może korzystać z własnych przyborów. Obowiązkowo każdy musi posiadać dowód tożsamości oraz długopis z czarnym wkładem. Dotyczy to każdego egzaminu.

{phocadownload view=file|id=119|target=s}

Dostępność cyfrowa