Uczniowie CKZiU wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka 2020”

Często uczniowie mówią, iż znajomość fizyki jest niepotrzebna, nieprzydatna w życiu. Jakże się mylą, wiedzą ci uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy 11 marca 2020r. wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka 2020”,  przeprowadzanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs przeprowadzany był w trzech kategoriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej, „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych i „Żak” – uczniowie II-IV klas szkół ponadpodstawowych. Test jednokrotnego wyboru składał się dla szkoły ponadpodstawowej z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) i jedno pytanie opisowe (0-8 punktów). Konkurs w formie testu został przeprowadzony w dniu 11 marca 2020 r., w ostatnim dniu nauki w szkole przed ogłoszeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu pandemii. W konkursie wzięło udział 11 uczniów.

15 maja drogą mailową otrzymaliśmy informację o wyróżnieniach zdobytych przez uczniów CKZiU. Wyróżnienia są przyznawane uczniowi, który uzyskał 26 punkty. Takie tytuły w kategorii Junior zdobyli: Jacek Langer, Łukasz Ploch i Bartłomiej Paliwoda z klasy 1 Pam oraz Daniel Kała i Józef Mróz z klasy 1 Ta, w kategorii Żak: Piotr Łazik z 4 Tam,  Rafał Bieniek i Michael Woźnica z 3 Tca. 

Dla uczestników udział w konkursie niewątpliwie był sprawdzianem umiejętności i dostarczył rozrywki umysłowej oraz mam nadzieję, że przyczyni się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresy tak przecież ciekawej fizyki.

Serdecznie dziękuję za czynne uczestnictwo w konkursie wszystkim uczniom i gratuluję uzyskanych wyników.

 

Szkolny organizator konkursu

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Dostępność cyfrowa