Awaria ckziu-kursy.pl

Z przyczyn niezależnych od szkoły serwis ckziu-kursy.pl jest niedostępny lub działa z problemami. Czekamy na usunięcie problemu przez usługodawcę.

Dostępność cyfrowa