Finał Konkursu Wiedzy Liturgicznej

„Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny i stać się pokarmem,
wewnętrzną przyczyną energii i życia. „
(Paweł VI)

 

W dniach 6-7.03.2020 roku trzy uczennice klasy I Technikum Logistycznego:

ZUZANNA GOLDBERG, MARCELINA HOROSZCZAK, WIKTORIA MURLOWSKA

wzięły udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy Liturgicznej, który odbywał się w Krakowie.

Idea konkursu zrodziła się jako pokłosie działalności Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w doświadczeniu Chrystusa żyjącego w liturgii, która jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Nim. Tak nasze uczennice jak i wszyscy uczestnicy tego konkursu mieli możliwość poznania poprzez refleksję intelektualną tego czym jest  liturgia i co dokonuje się w świętych misteriach, w których uczestniczymy.

            Zakres materiału, które musiały przyswoić Zuza, Marcelina i Natalia był bardzo obszerny i koncentrował się na znajomości Mszału Rzymskiego, nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, KKK, oraz takich autorów jak Ks. Blachnicki i Thomas Merton.

Dziewczyny świetnie poradziły sobie z materiałem i choć nie uzyskały tytułu laureatów tego prestiżowego konkursu wykazały się bardzo duża znajomością literatury jak i obyciem naukowym w dziedzictwie nauczania papieskiego.

 

GRATULUJEMY osiągniętego wyniku i zapraszamy w przyszłym roku do kontynuowania rozpoczętej pracy …..

 

Edyta Bem

Dostępność cyfrowa