Komunikat dla klas 3 Trt grupa t, 3 Tl, 3 Tml grupa l oraz 3 Tg

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczniowej w formie papierowej zostaną przekazane do szkół do 31.03.2020. Natomiast wyniki w formie elektronicznej prawdopodobnie otrzymamy wcześniej. Niezwłocznie po ich otrzymaniu  każdy uczeń za pośrednictwem edziennika otrzyma informację o logowaniu do epkz.

Dostępność cyfrowa