Ratyzbona 2020

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

W ramach programu PO WER  mogłyśmy w dniach 03.02. do 14.02.2020 wyjechać do pięknego bawarskiego miasta Regensburg.

Celem naszego wyjazdu było „doszlifowanie” języka niemieckiego, poznanie kultury, historii naszych sąsiadów a także zapoznanie się z nowymi metodami pracy dydaktycznej. Szkoła do której zostałyśmy skierowane to Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur HORIZONTE. Mieści się ona w samym sercu miasta na przepięknej starówce, która od 13.07.2007 znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, tak więc czas pobytu w mieście to nie tylko poznawanie języka niemieckiego, jego dydaktyki ale także obcowanie z pięknem zabytkowej starówki. W międzynarodowym towarzystwie ( uczestnicy pochodzili z Etiopii, Szwajcarii, Czech, Meksyku, Rumunii) brałyśmy udział w zajęciach językowych. W grupie językowej miałam możliwość wzbogacenia mojej znajomości języka niemieckiego, zgłębienia się w trudną niemiecką gramatyką oraz nabycia pewności w mowie. W grupie zajęć metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego w której uczestniczyła p. Aleksandra Piechaczek oprócz zaawansowanych zajęć językowych w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia, których celem było zainspirowanie nauczycieli do wprowadzenia zmian w ramach lekcji języka niemieckiego. Zajęcia te opierały się na gromadzeniu różnorodnych pomysłów, gier, zabaw językowych, filmów aż po niebanalne sposoby wprowadzania słownictwa i gramatyki przez zabawy ruchowe, rymowanki itp. Poznane innowacyjne metody nauczania w znacznym stopniu pobudzą ciekawość poznawczą uczniów a tym samym ułatwią im poznawanie i przyswajanie  języka niemieckiego. Każdorazowo zajęcia w naszych grupach kończyły się zadaniem domowym, które z dnia na dzień starałyśmy się pilnie odrobić. Czas indywidualnej nauki języka opierał się na kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, np. w muzeum, w czasie spaceru w parku, w czasie zwiedzania różnorodnych zabytków, dano nam także możliwość indywidualnego doboru sposobu utrwalania poznanych wiadomości. Wolny czas popołudniowy to chwile poznawania piękna Ratyzbońskiej starówki, spacerów wzdłuż Dunaju oraz uczestnictwa w koncertach. Tak jak wspaniale prezentuje się starówka, tak bogato prezentuje się ratyzbońskie życie kulturalne. Od podniosłego nastroju po zwykłą zabawę, od klasyki po muzykę ludową.

Wyjątkową wartością była dla nas integracja wszystkich słuchaczy szkoły (nie tylko z Europy), kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz wzajemne wspieranie się w sytuacjach trudnych. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabyłyśmy uczestnicząc w  projekcie sukcesywnie będą przekładać się na naszych uczniów jak i całe środowisko szkolne, co w efekcie doprowadzi do podniesienia jakości nauczania na naszych lekcjach. Niewątpliwą wartością dodaną wyjazdu jest praca w grupie międzykulturowej oraz możliwość podziwiania tak pięknego miasta jakim jest Ratyzbona. Poznani ludzie na długo zostaną w naszej pamięci, a nasza wspaniała przygoda, mamy nadzieję, będzie kontynuowana

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz koordynator projektu P. Agnieszce Kozłowskiej za trud Jej pracy, pomoc jak i otwartość siebie dla nas.

Edyta Bem, Aleksandra Piechaczek

 

Uczestniczki kursu w Ratyzbonie

Dostępność cyfrowa