Olimpiada Wiedzy Religijnej

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. (…)Nie można zdezerterować”.

Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.

W dn. 10.12.2019 w murach naszej szkoły (konkretnie w domu katechetycznym) odbył się rejonowy etap Olimpiady Wiedzy Religijnej dla uczniów Szkół Podstawowych „Żak”. Gościliśmy 22 uczestników z różnych miejscowości naszego powiatu. Uczniowie zmagali się z testem zawierającym  40 pytań. Pytania miały charakter otwarty jak i zamknięty 20/20. Zagadnienia koncentrowały się na postaci św. Jana Pawła II i wiadomościach zawartych w Piśmie św. szczególnie w Ewangelii. Aby uzyskać kwalifikację do finału konkursu należało zdobyć 75% ogółu punktów.

Gratulujemy uczestnikom wiedzy, a finalistom życzymy połamania pióra w finale.

Edyta Bem

Dostępność cyfrowa