Międzynarodowa wystawa

Wydział Katechetyczny Diecezji Opolskiej realizuje projekt „Turystyka sakralna”, jego realizacja przypada na lata 2018-2019. Podobnie jak inne formy turystyki na pograniczu śląsko-morawskim wpisuje się  on w wielofunkcyjny rozwój całego regionu.

Zasadniczą przesłanką do intensyfikacji i promocji tego rodzaju turystki w regionie ostrawsko-opolskim jest duża różnorodność obiektów sakralnych oraz pozostałych krajoznawczych walorów kulturowych naszej diecezji. W ramach realizacji projektu  przygotowano w Katedrze Boskiego Zbawiciela w Ostrawie wystawę prac plastycznych i fotograficznych uczniów szkół naszej diecezji. Wśród prezentowanych prac w Ostrawskiej Katedrze znalazły się także prace naszych uczniów:

Monika Pytel – Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji,

Dawid Bem – Cmentarna nostalgia,

Nicol Lukaszczyk – Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej.

I choć w/w uczniowie są już  absolwentami naszej szkoły gratulujemy wyróżnienia i i dziękujemy za promocję naszej szkoły.

Edyta Bem

Dostępność cyfrowa