Uczniowie CKZiU w progach IX Muzy

                 Kultura współczesna nastawiona jest przede wszystkim na komercję i masowego odbiorcę. Coraz trudniej znaleźć wydarzenia, które można zaliczyć do kultury wysokiej. Wiedzą o tym nauczyciele języka polskiego w CKZiU, dlatego od początku roku szkolnego zabierają uczniów w „progi IX Muzy”.

W wyjazdach do teatru biorą udział zarówno uczniowie klas pierwszych, aby zasmakować magii tego miejsca, jak i klas starszych, którzy są już z reguły bardziej doświadczonymi widzami i potrafią dostrzec zarówno dobre, jak i gorsze strony oglądanych przedstawień. Do tej pory ponad 200 uczniów mogło obejrzeć między innymi „Podróż za jeden uśmiech” i „Moralność pani Dulskiej” w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu a wkrótce ponad 50 z nich poczuje  magię świąt w spektaklu „Scrooge – opowieść wigilijna” w Teatrze Nowym w Zabrzu.

            Część z tych wyjazdów zorganizowana została w ramach projektu „Twórczo z Teatrem”, realizowanego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty, do którego przystąpiły niektóre polonistki z CKZiU. Celem trwającego ponad trzy lata projektu było przygotowanie i wychowanie świadomych odbiorców sztuki poprzez kształtowanie i rozwijanie twórczej i kreatywnej postawy uczniów. W jego ramach nauczyciele brali udział w „premierach belferskich”, czyli najnowszych spektaklach, granych w opolskim teatrze oraz w spotkaniach i dyskusjach z ich twórcami, dzięki czemu mogli świadomie wybrać przedstawienia, na które przyjeżdżali z uczniami. Dla młodych widzów natomiast przygotowane zostały warsztaty kontekstowe, opracowane do konkretnych spektakli teatralnych, dające im możliwość lepszego ich zrozumienia oraz wyrażenia swoich refleksji na ich temat, czy wczucia się w rolę aktora. Niektóre z tych dyskusji przenosiły się na grunt szkolny – podczas lekcji z wykorzystaniem scenariuszy i zadań dydaktycznych, przygotowanych przez twórców projektu.

            Spotkania w progach IX Muzy już teraz przynoszą konkretne korzyści, ponieważ uczniowie chętnie jeżdżą do teatru i coraz bardziej świadomie odbierają oglądane spektakle. Gdy zechcą oni swoje szkolne doświadczenia rozwijać w przyszłości, o los kultury wysokiej nie trzeba będzie się martwić.

Renata Mazurek

Dostępność cyfrowa