Bezpieczna szkoła – bezpieczna ewakuacja

24 października 2019r. o godzinie 10.05 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur

dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Kierującym ewakuacją była Dyrektor szkoły, która po uzyskaniu informacji od pracownika szkoły o pożarze  w pracowni spawalni podjęła decyzję o ewakuacji wszystkich osób z dwóch budynków. W tym czasie wyznaczone osoby funkcyjne sprawdziły wszystkie pomieszczenia w budynkach. Na miejsce zdarzenia szybko przybyły zastępy straży pożarnej KP PSP i OSP ze Strzelec Op. Zadaniem przybyłych strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru. Wszystko wyglądało bardzo niebezpiecznie. Na szczęście to tylko sprawdzian naszej wiedzy i umiejętności w sytuacjach zagrażających życiu. Na zakończenie mł. bryg. Piotr Zdziechowski dokonał podsumowania ewakuacji w obecności strażaków i pracowników szkoły Marka Kołodzieja, Wojciecha Majkowskiego i Zbigniewa Wróbel.

Dostępność cyfrowa