Nowy KKZ – TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Już od 20 września 2019r

bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych

tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 w zawodzie technik technologii żywności

 

Czas trwania: 652 godziny w systemie zaocznym – 10 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość

Ukończenie tego kursu umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy

 Uczestnik kursu nauczy się

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych

– sporządzania półproduktów cukierniczych

– sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych

– dekorowania wyrobów cukierniczych

 Po ukończeniu kursu pracę znajdziesz w funkcjonujących na rynku cukierniach, zakładach produkcyjnych czy też w firmach zajmujących wytwarzaniem czekoladek i słodyczy.

 KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe

Zapisy w sekretariacie szkoły

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Dostępność cyfrowa