Piotr Łazik wśród dwudziestu półfinalistów 52 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego

16 marca 2019r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego odbył się III etap – półfinał 52 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego do którego zakwalifikował się Piotr Łazik z 3 Tam.

Przypomnijmy, że I i II etap MTF odbył się 19 stycznia 2019r. w ZSO w Strzelcach Opolskich. Do półfinału zostało zakwalifikowanych 20 uczniów z 28, którzy po I i II etapie uzyskali największą ilość punktów. Do I etapu Turnieju w województwie opolskim przystąpiło 246 uczniów. Finał odbył się na terenie Uniwersytetu Opolskiego w tym samym dniu, w którym przeprowadzony został półfinał.

Do finału zakwalifikowanych zostało sześciu najlepszych półfinalistów po zsumowaniu punktów uzyskanych we wszystkich trzech etapach Turnieju. Piotr uzyskał ich za mało i niestety nie został zakwalifikowany do ścisłego finału. Finaliści odpowiadali na pytania związane z teorią, doświadczeniem i historią fizyki. Ta część przeprowadzana była z udziałem publiczności i dostarczyła wszystkim sporych emocji. W trakcie Turnieju wszyscy mogli wysłuchać wykładu pt.: „Różnorodność uporządkowania cząstek materii miękkiej a ich dynamika wewnętrzna”, który wygłosiła dr hab. Ewa Juszczyńska-Gałązka, prof. IFJ PAN z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk – absolwentka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

Zakwalifikowanie się i udział Piotra w półfinale 52 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego to ogromny sukces, zasługuje na uznanie i wielkie gratulacje.

Katarzyna Uchańska – Łukasik

Dostępność cyfrowa