Godzina z Kulturą

„Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość”
(Marcel Proust)

                 14.03.2019 roku uczniowie klasy I Teb odwiedzili Powiatowe Centrum Kultury. Celem wizyty była potrzeba zatrzymania się nad wielkością i powołaniem kobiety i jej portretem malowanym przez życie.

To właśnie w PCK prezentowana jest wystawa czasowa zatytułowana „ Niezwykłe Polki”. Wystawa wpisuje się w obchody 100- lecia odzyskania niepodległości a także 100. Rocznicę uzyskania przez kobiety w naszym kraju praw wyborczych. Wystawa ukazuje kobiety niezwykłe, które swoim życiem wpisały się wkład naukowy, artystyczny były wyjątkowe na skalę światową. Wystawa prezentuje niemal 30 wybitnych Polek. Następnie klasa udała się na kolejną wystawę prezentowaną także w PCK a zatytułowaną „ Śląskie kobiety, polskie twierdze”. Wystawa przybliżyła nam kobiety walczące w powstaniach: sanitariuszki, lekarki, kurierki a jednocześnie odważne matki, które w tych tak trudnych czasach potrafiły swoim dzieciom wpoić miłość do ojczyzny. Pomagały pielęgnować polskość mimo odłączenia Śląska od państwa polskiego. Zakończeniem naszego pobytu w PCK były chwile powrotu do lat dzieciństwa, szczególnie wśród dziewcząt, ponieważ mieliśmy możliwość zobaczenia wystawy lalek z całego świata. Podróż przez kontynenty zaczęliśmy w Polinezji następnie była zimna Grenlandia a zakończeniem był powrót do ziemi ojczystej.

Edyta Bem

 

 

 

 

Dostępność cyfrowa