Piotr Łazik w II etapie 52 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego

19 stycznia 2019r. Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprosił wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi a w szczególności fizyką do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od ponad 50 lat realizowany jest przez Członków Oddziału i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
 Międzyszkolny Turniej Fizyczny organizowany jest w 3 etapach po których odbywa się Finał. I etap polega na rozwiązaniu 25 zadań testowych i przeprowadzany jest w 10 rejonach, które pełnią funkcję Okręgu. II etap to rozwiązywanie zadań rachunkowych i opisowych i przeprowadzany jest w rejonie, w tym samym dniu, w którym przeprowa-dzany jest I etap. Udział w I etapie biorą uczniowie, którzy zdobyli w części testowej (I etapie) 12 i więcej punktów. W tegorocznej edycji do II etapu zakwalifikowało się dwóch z jedenastu uczniów biorących udział w Turnieju w naszym Okręgu, w tym uczeń klasy 3 Tam – Piotr Łazik.
Niecierpliwie czekamy na informację czy Piotr awansuje do III eta-pu. III etap – półfinał odbywa się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Do pół-finału, który ma odbyć się 16.03.2019r. przystępuje około dwudziestu uczniów, którzy po I i II etapie uzyskali największą ilość punktów. Finał odbywa się na terenie Uniwersytetu Opolskiego w tym samym dniu, w którym przeprowadzony został półfinał. Do finału zakwalifikowanych zostanie sześciu najlepszych półfinalistów. Finaliści odpowiadają na pytania związane z teorią, doświadczeniem i historią fizyki. Ta część przeprowadzana jest z udziałem publiczności (wstęp wolny).
W I etapie z CKZiU wzięli również udział: Kamil Smolawa, Michał Rak z 3 Tam oraz Rafał Bieniek z 2 Tca. Uczniowie uzyskali wyniki, które pozwolą na klasyfikację zespołową. Do klasyfikacji zespołowej szkoła jest kwalifikowana pod warunkiem, że startuje z niej przynajmniej 3-osobowa drużyna. Podstawą klasyfikacji drużyny są wyniki uzyskane przez trzech najlepszych zawodników. Zaznaczmy, iż Międzyszkolny Turniej Fizyczny tradycyjnie odbywa się w sobotę, która dla większości uczniów jest dniem odpoczynku od nauki.
Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, dziękujemy za udział w sobotnim Turnieju.

Katarzyna Uchańska – Łukasik

Dostępność cyfrowa