Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa jest zawodem opartym na dwóch kwalifikacjach. Na pierwszą kwalifikację składają się dwa różne zawody z pośród, których wybieramy jeden.

Są to:

MEC.03.- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik – monter. Zawód ten charakteryzuje montaż i demontaż maszyn oraz drobne naprawy wykonywane w trakcie montażu. Osoby z umiejętnościami mechanika – montera znajdują zatrudnienie w firmach remontowych lub w zakładach przemysłowych w dziale utrzymania ruchu.

MEC.08. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z zawodem ślusarz. . W zakresie prac ślusarskich znajduje się przede wszystkim obróbka ręczna jednak uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę z obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających, spawania, kowalstwa.

Drugą kwalifikacją jest:

MEC. 10. – Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych. Kwalifikację tą charakteryzują umiejętności z zakresu konstruowania konstrukcji spawanych. Planowania konstrukcji spawalniczej. Prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia. Nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych Uczniowie zdobywają umiejętności obliczania konstrukcji mechanicznych. Tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD oraz dokumentacji technologicznej.

Warsztaty CKZiU w Strzelcach Opolskich wyposażone są w park maszynowy pozwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik spawalnictwa. Okolice Strzelec Opolskich obfitują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego. Z wieloma z pośród nich szkoła współpracuje. Uczniowie w zakładach tych odbywają praktyki zawodowe ale także mogą starać się o stypendium wypłacane przez te zakłady.

Dostępność cyfrowa