Technik pojazdów samochodowych

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
•stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
•zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
•salonach sprzedaży samochodów i firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
•przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
•przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
•firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód dla osób z pasją, gdyż przyjemność z wykonywanej pracy daje gwarancję profesjonalizmu i samorealizacji. Pasja z kolei wymaga od nas cierpliwości, sumienności dbałości i odpowiedzialności. Są to cechy, które powinien posiadać każdy przyszły mechanik samochodowy. Fachowe i sumienne traktowanie swojej profesji gwarantuje w przyszłości sukces zawodowy.

Dostępność cyfrowa