Technik mechatronik

Podczas nauki w technikum nauczymy Cię projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Pokażemy, jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy mechatroniczne. Będziesz potrafił analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.

W klasie trzeciej i czwartej będziesz mógł  nabyć nowe doświadczenia podczas miesięcznej praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych.

Warto nadmienić, że współpracujemy z zakładami np. Mubea , Kronospan. Przedsiębiorstwa te oferują dodatkowe zajęcia w ramach „ Klasy patronackiej „ lub stypendia dla zdolnych uczniów oraz staże.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych przez firmę Festo w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym poziomie. Absolwenci naszej szkoły pracują m.in. w firmach Mubea, IFA Powertrain GmbH w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz w szeregu firm zagranicznych

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę jako operator maszyn CNC, programista tych maszyn lub kontynuować naukę na studiach  w wyższych uczelniach technicznych np. Politechnika Opolska, Politechnika Śląska

Oferujemy Ci również możliwość dalszego rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych m.in. spawacz, operator wózków widłowych itp.

Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik

– Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
– Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Dostępność cyfrowa