Technik logistyk – klasa penitencjarna

TECHNIK LOGISTYK jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Podczas 5 lat w technikum nauczymy Cię jak:

– zarządzać produkcją i transportem,
– organizować pracę w magazynie,
– dbać o dostawy do magazynów, przedsiębiorstw, wojska, policji, zakładów karnych,
– obsługiwać programy magazynowe, czytniki kodów kreskowych i technologię RFID.

 Proponujemy wyjazdy na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy (np. FM Logistic, Amazon, Ejot, czy LKW Walter (Austria)), udział w zajęciach warsztatowych, możliwość otrzymania certyfikatu TRANSEDU oraz poznanie uprawnień, obowiązków i praw funkcjonariuszy służb więziennych w czasie zajęć z funkcjonariuszami ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W klasie trzeciej i czwartej będziesz mógł nabyć nowe doświadczenia podczas miesięcznej praktyki zawodowej w wielu firmach na terenie powiatu i województwa oraz w zagranicznych zakładach.

 Twoje przyszłe miejsca pracy to m.in.

– firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie,
– centra magazynowe i logistyczne,
– terminale przeładunkowe w magazynach, na stacjach kolejowych, lotniskach, portach morskich,
– przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe,
– wojsko, zakłady karne, policja.

Możesz również prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę na studiach na kierunkach związanych z logistyką. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w czasie kształcenia w technikum w zawodzie technik logistyk zajęcia są poszerzone o specjalność   – logistyka służby więziennej. Oznacza to możliwość udziału w ćwiczeniach z musztry, szkolenia strzeleckiego, nauki pływania czy wyjazdów kondycyjnych firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, centra magazynowe i logistyczne.

 W tym zawodzie wyodrębnione są dwie kwalifikacje:

  – obsługa magazynów
 – organizacja transportu

Dostępność cyfrowa