Technik hotelarstwa z odnową biologiczną i kosmetologią

 W czasie nauki w technikum nauczysz się obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe, meldowania i rozliczania gości oraz wszelkich usług związanych z jego pobytem. Nauczysz się organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, zawierania umów z kontrahentami, prowadzenia recepcji hotelowej.

Zapoznamy cię z pracą służb pięter oraz pracowników recepcji. Dodatkowym atutem kierunku są dwa interesujące przedmioty: odnowa biologiczna w hotelarstwie oraz podstawy kosmetologii.

Wybierając ten kierunek nabędziesz nowe doświadczenie podczas praktyki zawodowej  w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach w Polsce i za granicą- do tej pory uczniowie odbywali praktyki m.in. w zagranicznych hotelach oraz na promach kursujących do Szwecji.


Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych, prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli dla których branża turystyczno-hotelarska jest pasją.

Po ukończeniu nauki po tych kierunkach możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych  na kierunkach: turystyka, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, rekreacja, public relations, itp.

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi noclegowe

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Dostępność cyfrowa