Pętla indukcyjna dla osób niesłyszących

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich działa pętla indukcyjna. Urządzenie znajduje się w sekretariacie i przeznaczone jest dla osób słabosłyszących załatwiających sprawy w naszej szkole.

Pętla wyposażona jest w odpowiedni stojak, dzięki któremu można przenosić urządzenie w miejsca, w których zajdzie potrzeba skutecznej komunikacji w trudnych warunkach akustycznych z osobą, z niepełnosprawnością słuchu.

Dostępność cyfrowa