Geograficzne Spotkania na Krakowskim- wykłady otwarte dla młodzieży

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli wykłady poświęcone różnorodnym zagadnieniom geograficznym. Wykłady mają na celu poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.  Do marca 2020 roku wykłady odbywały się w wybrane czwartki w siedzibie wydziału, sytuacja pandemiczna spowodowała, iż od tego czasu odbywają się zdalnie w wybrane dni tygodnia w marcu i kwietniu. Dzięki temu w ramach lekcji geografii, bez zaburzania harmonogramu innych zajęć w planie uczniowie mają możliwość wysłuchania informacji prezentowanych przez wykładowców.

W środę 9 marca w pierwszym wykładzie uczestniczyła klasa 2 Tml. Podczas wykładu: „Polska soft power i hard power, czyli o tym, że tak naprawdę wszystko liczy się w stosunkach międzynarodowych” uczniowie mieli możliwość przekonania się, że skuteczność państwa polskiego zależy zarówno od osiągnięć Polaków, walorów naszej kultury, czy wyników sportowych, ale również siły gospodarczej i wojska. Za pomocą różnych metod prezentacji zjawisk prowadząca ukazywała m.in.: stan obrony powietrznej Polski, liczebność armii, zasięg geograficzny polskich projektów pomocy rozwojowej i humanitarnej.

W Geograficznych Spotkaniach na Krakowskim wezmą również udział:

Klasa 1 Tpc Temat wykładu: Woda w mieście przyszłości (23.03 Godz. 10:00)

Klasa 4 Trl Temat wykładu: Zmieniająca się Antarktyda- zastosowanie teledetekcji w regionach polarnych (7.04 Godz. 9:00)

Klasa 1 Tts Temat wykładu: Co to jest urbanizacja? (12.04 Godz. 11:00)

Dostępność cyfrowa