Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

ul. Powstańców Śl. 3,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. +48 774612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

Dyrektor: mgr Halina Kajstura

przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek 8:00-13.00
Wtorek 8:00-13.00
Czwartek 8:00-13.00

Termin rozmowy prosimy uzgadniać telefonicznie tel.77461 27 01

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d3105.575181880649!2d18.295824871059835!3d50.51326592539877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1646913027878!5m2!1spl!2spl

Kontakt elektroniczny wg kategorii spraw

sekretariat@ckziu-strzelce.pl

1)     Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik)

2)     Sprawy związane z logowaniem się do dziennika elektronicznego

3)     Deklaracje maturalne

4)     Sprawy inne

sekretariat_ucz@ckziu-strzelce.pl

1)     Zaświadczenia

2)     Wniosek o zwolnienie z w-f całościowe (zał)

3)     Wniosek o zwolnienie z części ćwiczeń wf (zał)

4)     Wniosek o  wydanie duplikatu legitymacji (zał)

5)     Karta obiegowa dla uczniów kończących szkołę (zał)

6)     Wniosek o wystawienie mlegitymacji (zał)

7)     Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii (zał)

8)     Zaświadczenie dla kandydatów do branżowej szkoły w zakresie miejsca zajęć praktycznych (zał)

sekretariat_ws@ckziu-strzelce.pl

1)     Wniosek o odbycie praktyki zawodowej (zał)

2)     Deklaracja realizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych (zał)

3)     Sprawy dot. kursów dokształcających

4)     Sprawy dot. praktyk, staży

5)     Dyplomy z egzaminu zawodowego

Dostępność cyfrowa