Geografia – bliżej niż myślę

Najlepsi w konkursie: Geografia-bliżej niż myślę…”

Kacper Szumski i Mikołaj Skrzypczyk z klasy 1 Tcr oraz Julia Fecek i Milena Jońca z klasy 1 Tlb. 

Dostępność cyfrowa