Wyróżnienie dla ucznia CKZiU za projekt graficzny logo programu „Świadomy i bezpieczny Senior”

Maciej Wolny uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. z czwartej klasy o profilu graficznym uzyskał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na projekt graficzny logo programu „Świadomy i bezpieczny Senior” realizowanym w województwie opolskim na lata 2018-2020.
Organizatorami konkursu byli: Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu i Opolski Kurator Oświaty. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży (wnuków) na problem oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na osobach starszych poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przed oszustami.
25 stycznia 2019 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Podczas inauguracji programu „Bezpieczny i świadomy Senior”, wyłoniono najlepsze prace na logo, promujące założenia programu. Konkurs był przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół. Każda szkoła mogła przesłać tylko jeden projekt wykonany indywidualnie przez ucznia. Nagrodzono 3 grafiki spośród 30 projektów, które wpłynęły w ramach konkursu. Jury podczas oceny brało pod uwagę: czytelność komunikatu, walory estetyczne, wyrazistość przekazu, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach. Uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy oraz podziękowania za udział w konkursie. Gratulacje złożyli: Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek oraz Komendant Wojewódzki Policji
w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta. Jednym z podstawowych celów programu jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc,
czy dyskryminacja ze względu na wiek. Autorzy programu stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.
Projekt Maćka składa się z sygnetu (graficznego znaku) i logotypu (znaku typograficznego składającego się z fontu wybranego kroju). Przedstawia postać seniora na tle tarczy symbolizującej broń ochronną. Bezpośrednio nad tarczą znajduje się hasło programu „Świadomy i bezpieczny Senior”, które było wymogiem w konkursie. Logo, które zaprojektował Maciej Wolny jest proste, minimalistyczne, czytelne i nowoczesne. Szybko i jednoznacznie kojarzy się z nazwą programu. Paradoksalnie ograniczona i zwięzła forma sprawiają, że projektowanie logo jest zadaniem trudnym i wymagającym odpowiedniej wiedzy oraz kreatywności grafika. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że projekt naszego ucznia znalazł się w ścisłym gronie nagrodzonych.

Grzegorz Łukasik

Dostępność cyfrowa