Projekt edukacyjny KSIĄŻKA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

W ramach realizacji ministerialnego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” nasza szkoła realizuje projekt w każdej klasie technikum. Klasy w ramach wybranego tematu „Książka na zimę” lub „Książka na wiosnę” przygotowują przynajmniej jedno z zadań, np. „Przyłapani na czytaniu – konkurs fotograficzny”, „Książki jak obrazki – zilustrowanie książki”, „Moja jedyna – recenzja książki”. Po zakończeniu projektu będzie można zapoznać się z pracami uczestników.

Regulamin projektu:

Projekt „Książka na każdą porę roku” jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Organizatorem projektu edukacyjnego „Książka na każdą porę roku” jest biblioteka szkolna CKZiU w Strzelcach Opolskich.

Celem projektu edukacyjnego jest:

zapoznanie uczniów z księgozbiorem biblioteki szkolnej,

 promowanie czytelnictwa z udziałem uczniów,

 wykorzystanie umiejętności pracy w grupie,

rozwijanie zainteresowań i poszerzanie horyzontów myślowych,

wzbogacanie słownictwa,

pobudzanie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Do realizacji projektu edukacyjnego przystępują wszystkie oddziały technikum. Uczniowie realizują co najmniej jedno zadanie z projektu, rezultaty działań przesyła lider klasy, zgodnie z wytycznymi przy poszczególnych zadaniach: bibliotekackziu3@gmail.com , biblioteka szkolna.

Każda klasa jest zobowiązana do wytypowania przedstawiciela (lidera) projektu, który zadba o wywiązanie się klasy z regulaminu, kontaktu z biblioteką, czy przesłania prac. 

 

Realizacja zadań – w ramach wybranego tematu (Książka na zimę, Książka na wiosnę):

Przyłapani na czytaniu – konkurs fotograficzny. Należy wybrać książkę z księgozbioru szkolnego. Przedłożyć min. 3 fotografie (kolaż jest traktowany jako jedno zdjęcie) na adres: bibliotekackziu3@gmail.com  – format jpeg do 1MB. Przykład: zdjęcie z książką w scenerii zimowej, kolaż zdjęć z książką w scenerii wiosennej

Książki jak obrazki – zilustrowanie książki. Należy wybrać książkę z księgozbioru szkolnego. Forma przygotowania dowolna (np. rysunek, grafika, wydzieranka, plastelina itd.). Ilustracja musi dotyczyć książki z biblioteki szkolnej – pracę należy przedłożyć w bibliotece szkolnej. Przykład: ilustracja do książki czytanej wiosną

Moja jedyna – recenzja książki. Należy wybrać książkę z księgozbioru szkolnego. Forma publikacji elektroniczna (np. prezentacja multimedialna – format klip wideo MPEG-4 , esej – dokument Word, filmik-  format MPEG- 4). Pracę należy przesłać na adres: bibliotekackziu3@gmail.com Przykład: filmik z recenzją ulubionej książki na zimę, prezentacja multimedialna książki czytanej zimą.

Uczniowie przesyłają prace w ramach tematu:

Książka na zimę – do 31 grudnia 2021,

Książka na wiosnę – do 31 marca 2022 r.

Po zakończeniu etapu projektu prace zostaną opublikowane, np. na facebooku, stronie szkoły, w formie gazetki szkolnej itp. Udział w projekcie oznacza wyrażenie zgody na upublicznienie pracy i wizerunku.

Dostępność cyfrowa