Logistycy w SWWS w Kaliszu

Pod koniec października uczniowie kl.3 i 4 technik logistyk wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu-Szczypiornie. Dzięki uprzejmości i współpracy z Zakładem Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich uczniowie mogli poznać profil działania uczelni oraz niektóre tajniki szkolenia służby więziennej.

Ogromne wrażenie zrobił profesjonalizm i sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców, a także bogata baza dydaktyczna obejmująca między innymi  dom studenta, strzelnicę, sale do pierwszej pomocy, cele i pomieszczenia do ćwiczenia sytuacji jakie mogą wystąpić w czasie pełnienia służby w jednostkach penitencjarnych. W czasie wycieczki logistycy mogli się sprawdzić w udzielaniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Spotkaliśmy również naszego absolwenta, który kontynuuje naukę na studiach w tej szkole.

W drugiej części wycieczki uczniowie odwiedzili nieczynny zakład karny w Kaliszu. Tutaj logistycy poznali warunki odbywania kary przez osadzonych, zobaczyli i zwiedzili  infrastrukturę w postaci cel, spacerniaków czy wieżyczek strażniczych. Przez cały czas wykładowcy uczelni rzetelnie i przystępnie odpowiadali na pytania uczniów dotyczące warunków służby, czy też postępowania wobec osadzonych.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie CKZIU w Strzelcach Opolskich składają serdeczne podziękowania dla władz Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich, w szczególności dla ppłk Andrzeja Dąbrowskiego  oraz  por. Mariusza Rewerskiego  za zorganizowanie wycieczki i   udostępnienie autokaru.

Dostępność cyfrowa