Edukacja Obywatelska wśród dzieci i młodzieży

Uczniowie CKZiU 8 października wezmą udział w prelekcji organizowanej

przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w ramach projektu „Edukacja Obywatelska wśród dzieci i młodzieży”.

Dostępność cyfrowa