Sukces Adama i Łukasza w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest organizatorem OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI dla uczniów szkół średnich o tytuł: „MŁODEGO INNOWATORA” w roku szkolnym 2020/2021, w której wzięli udział uczniowie 2 Pam: Adam Bajorek i Łukasz Ploch i uzyskali tytuł Finalisty Olimpiady!

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w myśl powiedzenia: „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz.

Olimpiada Innowacji Technicznych i wynalazczości składa się z dwóch bloków tematycznych: Blok A -Innowacje Techniczne i Blok B -Wynalazczość. Adam i Łukasz wzięli udział w Bloku A -Innowacje Techniczne Olimpiady, który obejmuje 4 kategorie:

P –pomoc dydaktyczna

E –pomysł ekologiczny, w której startował Adam

R –pomysł techniczny

U –usprawnienie softwarowo –techniczne, w której startował Łukasz.

Blok A Olimpiady ma charakter indywidualny i jest organizowany jako zawody trójstopniowe.

Przygotowane przez uczniów prace, opatrzone sprawozdaniem nauczyciela – opiekuna, zdobyły I miejsce w eliminacjach okręgowych (II stopień zawodów) tym samym i Adam i Łukasz zdobyli tytuł Laureata okręgowego Olimpiady i awansowali do udziału w finale Olimpiady!

1czerwca 2021 zostały opublikowane wyniki finału. Prace obu uczniów zostały nagrodzone i tym samym Adam i Łukasz uzyskali tytuł Finalisty Olimpiady (autor pracy wyróżnionej w eliminacjach ogólnopolskich – III stopień zawodów). Komitet przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia –finale ogólnopolskim tytuł „Młodego Innowatora” a na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego!!!

Gratuluję uczniom sukcesu oraz składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i podjęcie wyzwania jakim był udział w tegorocznej edycji Olimpiady.

 

Opiekun uczniów

Katarzyna Uchańska-Łukasik

 

Dostępność cyfrowa