Terminy rekrutacji do LO dla Dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r.

do 23 czerwca 2021 r. do godz.14.00

od 2 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r. do godz.14.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:

– do szkoły podstawowej dla dorosłych o świadectwo ukończenia szkoły sześcioletniej

albo VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – do liceum ogólnokształcącego o świadectwo

ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej

od 25 czerwca 2021 r.

do 12 lipca 2021 r. do godz.14.00

 

 

 

—————————-

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2021r.

do 6 sierpnia 2021 r

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

do 21 lipca 2021 r.

12 sierpnia 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

do godz. 14.00

13 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do

szkoły.

30 lipca 2021 r.

do godz. 12.00

23 sierpnia 2021 r.

do godz. 12.00

Dostępność cyfrowa