Wielkanoc Wczoraj i Dziś

W dniach 29.03 – 09.04.2021r. nauczyciele bibliotekarze  przeprowadzili dla uczniów CKZiU w Strzelcach Opolskich kolejny konkurs w formie online.

 W konkursie, który nosił tytuł „Wielkanoc Wczoraj i Dziś”,  wzięło udział 97 uczniów z 34 klas (1tad-2, 1tcg-5, 1te-9, 1tl-4, 1tml-1, 1trb-4, 2pam-1, 2pcl-1, 2pcr-2, 2pe-8, 2pgt-1, 2psp-1, 2tct-2, 2trm-1, 2te-5, 2tl-1, 2tgb-3, 3teb-13, 3tg-5, 3tl-1, 3trl-2, 3tsc-1, 4tca-1, 4tca-1, 4tg-7, 4tl-1, 4trt-3, 4tse-1, 1fw3-2, 2bw1-1, 2bw2-1, 2bw3-2, 2w1-2, 3fw3-1, 3uw2-2)

             Młodzież świetnie sobie poradziła z testem i udowodniła, że zna nie tylko współczesne, ale i dawne zwyczaje i obrzędy wielkanocne kultywowane w śląskich domach oraz w innych regionach naszego kraju. Taka wiedza jest bardzo ważna i potrzebna, bo ukazuje piękno śląskiej obrzędowości na tle polskiej obyczajowości. Kultywowanie tradycji wielkanocnych przyczynia się do lepszego poznawania naszych korzeni i istotnych dla nas wartości. Uczniowie podkreślili ten fakt w swych wypowiedziach i pięknych, wielkanocnych życzeniach, które były przedmiotem jednego z zagadnień konkursowych.

             Bardzo nam miło, że konkurs  cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział oraz  zapraszamy do udziału w następnych konkursach przygotowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.

A oto zdobywcy czołowych miejsc:

1 miejsce –  Patrycja Jakubczyk – klasa II te

2 miejsce –  Sandra Grabowska – klasa I trb

3 miejsce –  Joanna Nawara – klasa I te i Markus Kiebel – klasa 3uw2

Wyróżnienie – Karolina Szendzielorz – klasa 4tg

           

                                                                                      Anna Dalibóg i Wioleta Mrowczyk

Dostępność cyfrowa