Pożegnanie Ś.P. Kazimierza Bożka – kierownika, nauczyciela i pedagoga

Z głębokim żalem żegnamy wieloletniego Kierownika Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelcach Op.

W imieniu Dyrekcji, koleżanek i kolegów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczennic i uczniów a także w imieniu absolwentów i przyjaciół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.

Trudno jest pogodzić się z tak wielką stratą.

Najbliższym oraz Przyjaciołom  składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 Spoczywaj w pokoju.

 Grono Pedagogiczne, Dyrektor, Wicedyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy Obsługi i Administracji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 

Dostępność cyfrowa