Uwaga maturzyści! Pilne!

 Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Prosimy o informację, czy zdający może korzystać z przyłbicy.

Dostępność cyfrowa