Komunukat dla klas 4 technikum

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczniowej w formie papierowej zostaną przekazane do szkół do 31.03.2020. Natomiast wyniki w formie elektronicznej prawdopodobnie otrzymamy wcześniej. Niezwłocznie po ich otrzymaniu wynik zostanie przesłany każdemu uczniowie za pośrednictwem edziennika

Dostępność cyfrowa