Komunikat dyrektora CKZiU

W związku z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa dyrektor CKZiU informuje:

1) W dniach 12 – 13 marca odbywają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy pojawią się w szkole

2) Od dnia 16 marca do 25 marca włącznie szkoła będzie zamknięta

3) Uczniowie branżowej szkoły 1 stopnia nie wyjeżdżają na turnusy dokształcania, które rozpoczynają się od 16 marca 2020.

4) uczniowie klas branżowej szkoły 1 stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

5) Uczniowie klasy 3 Trt nie uczęszczają na praktykę zawodową

6) zajęcia na KKZ i LO dla dorosłych zostają zawieszone

7) Staże realizowane przez uczniów w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe są zawieszone od 12.03 do odwołania.

8) Staże i zajęcia realizowane w ramach projektu „Zawodowi zawodowcy” zostają zawieszone od 12.03.2020 do odwołania.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie www i na FB CKZiU w Strzelcach Opolskich.

 

Jednocześnie, przypominam o stosowaniu się do wszelkich zaleceń związanych z profilaktyką medyczną.

Z poważaniem
Halina Kajstura
dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich

 

Rodzicu,

– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
— zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;-
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
– odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

– dziennik elektroniczny;
– strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
– mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

– Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
– Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dostępność cyfrowa