Konferencja w CKZiU

W dniu 5.12.2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy”,

która poświęcona była  reformie szkolnictwa zawodowego.  W konferencji uczestniczyli: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Ewa Pinkawa, dyrektor IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.– Paweł Kowalik, kierownik Działu HR w Coroplast Polska – Manfred Brzezina oraz  dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, a także  doradcy zawodowi.  W czasie konferencji została podpisana umowa o współpracy  CKZiU z firmą Coroplast Polska. Pani dyrektor Halina Kajstura przedstawiła dyrektorom i doradcom zawodowym zmiany w szkolnictwie zawodowym.  Ponadto nauczyciele zaprezentowali program współpracy CKZiU ze szkołami podstawowymi na bieżący rok szkolny.

Druga część konferencji poświęcona była zwiedzaniu zakładów Coroplast i IFA.

Dostępność cyfrowa