Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Halina Kajstura
Wicedyrektor: mgr Romana Straszewska
Wicedyrektor: mgr Katarzyna Krukowska
Wicedyrektor: mgr Adriana Kraik
Wicedyrektor: mgr Wojciech Majkowski

Nauczyciele:

 Bem Edyta – Nauczyciel religii
 Biernat Magdalena – Nauczyciel języka angielskiego
 Buszman Marcin – Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Drabik Joanna – Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Dyja Dominika – Nauczyciel języka angielskiego
 Fait Kamila – Nauczyciel wychowania fizycznego
 Fijałkowska Magdalena – Nauczyciel wychowania fizycznego
 Filipczak Agnieszka – Nauczyciel języka polskiego, historii
 Frączek Sławomir – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Furman Bogusław – Nauczyciel wychowania fizycznego
 Gabriel Bogumiła – Nauczyciel biologii
 Gebauer Maria – Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 ks. Glinka Andrzej – nauczyciel religii
 Góra  Joanna – Pedagog szkolny, doradca zawodowy
 Grzesińska Anna – Nauczyciel języka niemieckiego i prawa
 Gulba Stanisław – Nauczyciel języka angielskiego
 Hurek Patrycja – Nauczyciel języka angielskiego
 Imiełowska Jolanta – Nauczyciel chemii, geografii, matematyki
 Imiełowski Dawid – Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Jadowska Ewelina – Nauczyciel języka niemieckiego
 Jadowski Andrzej – Nauczyciel historii
 Janicki Arkadiusz –  Nauczyciel wychowania fizycznego
 Kajstura Halina – Dyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kalisz Krzysztof – Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych
 Kała Adam – Nauczyciel religii
 Kasielska Beata – Nauczyciel języka polskiego
 Kędzierski Wiesław – Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 Kiełbasa Piotr – nauczyciel przedmiotów informatycznych
 Kirstein Małgorzata – Nauczyciel wychowania fizycznego i języka rosyjskiego
 Klama Beata – Nauczyciel matematyki
 Konieczna Justyna – Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i turystycznych
 Kowolik Maria – Nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 Koziołek Izabela – Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 Kozłowska Agnieszka – Nauczyciel języka angielskiego
 Kozołup Katarzyna – Nauczyciel języka angielskiego
 Kraik Adriana – wicedyrektor, nauczyciel matematyki
 Krępa – Stefanik Katarzyna – Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 Krukowska Katarzyna – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kurowska Marta – Nauczyciel języka niemieckiego
 Łukasik Grzegorz – Nauczyciel przedmiotów informatycznych
 Łydka Karolina – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
 Mainka Anna – Pedagog szkolny
 Majkowski Wojciech – wicedyrektor, nauczyciel historii i przedmiotów informatycznych
 Malczyk Danuta – Nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego
 Mazurek Renata – Nauczyciel języka polskiego, historii i edukacji dla bezpieczeństwa
 Mendel Jolanta – Nauczyciel geografii
 Miś Sabina – Nauczyciel języka niemieckiego
 Mrowczyk Wioletta – Nauczyciel bibliotekarz
 Nocoń Ewa – Nauczyciel religii
 Obstoj Alina – Nauczyciel języka polskiego
 Osiewak Justyna – Nauczyciel historii, języka polskiego
 Pach- Betge Sabina – Nauczyciel języka angielskiego
 Paszek Alfred – Nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 Paździor Daniel – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Piechaczek Aleksandra – Nauczyciel języka niemieckiego
 Popiela Joanna – nauczyciel fizyki i matematyki
 Porębny Andrzej – nauczyciel wychowania fizycznego
 Puda Ewa – Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Rosiński Marek – Nauczyciel historii, wos, edukacji dla bezpieczeństwa
 Schafer Joanna – Nauczyciel języka niemieckiego
 Sewruk Anna – Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Smoliński Jan – Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Stańczak Eligiusz – Nauczyciel geografii, historii, wos, bhp, filozofii
 Straszewska Romana – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szewczak Elżbieta – Nauczyciel matematyki, informatyki
 Szmigielska Gabriela – Nauczyciel matematyki
 Szostok Piotr – Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Szymanek Andrzej – Nauczyciel przedmiotów branży spedycyjnej
 Szymaniec Izabela – Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szymaniec Leszek – Nauczyciel matematyki
 Tudyka Sonia – Nauczyciel przedmiotów branży fryzjerskiej
 Uchańska – Łukasik Katarzyna – Nauczyciel fizyki
 Wilczyńska Magdalena – nauczyciel przedmiotów logistycznych
 Wilde-Zdobylak Monika – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 Wnuk – Cejzik Aleksandra – Nauczyciel chemii i przedmiotów ekonomicznych
 Wycisło Anna – Nauczyciel języka angielskiego
 Zieniewicz Katarzyna – nauczyciel matematyki i chemii

Pracownicy administracji:

 Jacek – Kraska Joanna
 Wyrwich Joanna
 Wojdyła Iwona
 Mikołajczyk Katarzyna
 Solecka Natalia
 Kołodziej Marek
 Niewczas Andrzej

Dostępność cyfrowa