Szanowni Państwo

Rodzice, Uczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich

W związku z zapowiedzią podjęcia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich obowiązuje doraźna organizacja zajęć obejmująca częściowe odwołanie zajęć wg informacji podanej dzień wcześniej. Z organizacją zajęć w dniu 8.04.2019 uczniowie zostali zapoznani w szkole. Informacja o organizacji zajęć w kolejnych dniach będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły (www.ckziu-strzelce.pl) oraz na tablicy ogłoszeń dzień wcześniej do godziny 12.00.

Bardzo proszę o sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, na szkolnym facebooku oraz wiadomości przesyłanych poprzez komunikator e-szkoły, gdyż protest może zostać w każdej chwili odwołany, zarówno przez organizatorów, jak i samych pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

    Z poważaniem

                                                                                                                                                     Dyrektor                                                   
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Halina Kajstura                                               

Dostępność cyfrowa